Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Rozdział 10. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

E-książki

Informacje