Nowe Standardy Sprawozdawczości , wydanie sierpień 2014 r. część II

E-książki

Informacje

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:1.Prowadzenie księgowości bez certyfikatu2.Rachunkowość w działalności sezonowej3.Aktywa i zobowiązania dotyczące ZFŚS4.Rezerwy na naprawy gwarancyjne5.Wartość bilansowa środka trwałego6.Dofinansowanie do wypoczynku pracownika7.Straty w środkach...

Cena: 20,58 24,01 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie