Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)

E-książki

Informacje